Verksamhetsförbättringar som kan hjälpa marknadsföringen

statistik

Om man aktivt arbetar med ett företags tillväxt är marknadsföring alltid en del av det, oavsett om det är i form av PR eller reklam. Vad finns det då för förändringar man kan göra inom företaget för att förbättra sina marknadsföringsmöjligheter?

Effektivisera verksamheten

Ett sätt att förbättra sina möjligheter till marknadsföring är att förbättra effektiviteten på sin produktion. Billigare tillverkningskostnader frigör pengar som kan läggas på marknadsföring och kan dessutom ge utrymme att sänka priser om det krävs för att ta marknadsandelar av konkurrenterna.

För tillverkande industri brukar man använda sig av mätvärdet OEE för att få en uppfattning om hur väl man utnyttjar de anläggningar man har.  För att ständigt ha korrekt statistik om alla delarna i produktionen brukar man använda sig av kompletta system från till exempel AXXOS för att visualisera, analysera och sedan kunna dra slutsatser för hur man kan förbättra produktionskedjan.

Extern finansiering

Om företaget är i ett väldigt expanderbart skede kan ibland extern finansiering vara det rätta valet för att kunna öka sin kundbas och ta ett försprång över konkurrenter. Detta genom att till exempel hitta nya investerare eller börsnotera bolaget.

Crowdfunding

Crowdfunding är ett fenomen som blivit allt vanligare, speciellt som finansiering av kulturprojekt. Många gånger kan även crowdfundingkampanjen själv vara en viktig marknadsföringsmöjlighet. Många av crowdfundingsidorna tar själva och marknadsför bra projekt genom att visa upp dem på sajtens förstasida eller andra marknadsföringskanaler. Marknadsföringen kan även vara en del av det man söker finansiering för i projektet även om det sällan är allt projektet består av.

Sociala medier

Att uppmuntra användningen av sociala medier bland de anställda inom företaget kan man få mycket gratis uppmärksamhet. Det kan även vara mycket positivt att låta dem ha större inflytande över företagets egna konton för att där skapa mer engagerande innehåll.